אודות המתנ"ס

"הבית שאני אוהב" – הינה אמירה שהמתנ"ס מוביל בשנים האחרונות, אך היא אינה נשארת ונאמרת כעין משהו תדמיתי גרידא, אלא מיושמת ומבוצעת הלכה למעשה בשטח. נוכל להסתכל על השנה החולפת ולומר בסיפוק רב אכן הייתה עשייה רחבת היקף, עליית מדרגה בעשייה תרבותית, בפעילות פנאי,ומעל הכול בעשייה קהילתית ובחיבור לכלל הקהילה.

עשייה אשר נגעה כמעט בכל רבדי האוכלוסייה הן ברובד הגילאי והן ברובד הנושאי, נגזרות ממנה היו היקפי המשתתפים אשר המשיכו לעלות ומהווים אות כבוד עבורנו. אכן כל אחד יכול למצוא את מקומו ב"בית שאני אוהב". הפעילות העתידית של של המתנ"ס כפי שמובאת בחוברת זו מדברת בעד עצמה. פעילות זו מקיפה, חדשנית, מבטאת את רחשי קהל המשתתפים שלנו, כל זאת תוך מאמץ בלתי פוסק לשמר איכות גבוהה, אך במחיר השווה לכל נפש ואנו תקווה כי אכן הצליחה דרכנו.אני פונה אליכם להגיע, להשתתף ולהיות חלק יחד עימנו בעשייה קהילתית, תוססת ורלוונטית.

שנת פעילות פורייה, חדשנית וקהילתית!

שלכם,

אבנר כהן

מנהל המתנ"ס