12/9, בית לזרוס: הצגת ילדים "הנסיכה ויזה"

12/9, בית לזרוס: הצגת ילדים "הנסיכה ויזה"

הצגה המתאימה לילדים בגיל 5-11 המלמדת על התנהלות כלכלית דרך סיפור משעשע

כל גיל חייב בכרטיס

הורה מלווה יחידי – ללא תשלום

אין החזרים/ ביטולים 24 שעות לפני האירוע.

לרכישת כרטיס: הנסיכה ויזה